Vrijdagavond 13 mei a.s. om 20.00 uur  is er weer na ruim twee jaar een orgelconcert op het Van Damorgel (1869). Kerk open: 19:30 uur.

Voor dit bijzondere concert is de toegang gratis, een vrijwillige bijdrage t.b.v. het orgelfonds wordt zeer op prijs gesteld.

Dit concert zal worden verzorgd door drie organisten van de gemeente rond de Dorpskerk van Zoeterwoude, t.w.

Arie Vooijs, Cor Graafland en Harry Lichtendonk. Ook Erik van Bruggen, organist van de Waalse kerk te Leiden en tevens lid van de werkgroep orgelconcerten, zal een bijdrage verzorgen. Het belooft een mooi en zeer gevarieerd concert te worden.

Het concert duurt 45 à 50 minuten. Voor en na het concert is er gelegenheid iets te drinken.

Na afloop kunnen belangstellenden het Van Dam orgel van nabij bekijken.

 

PROGRAMMA

Arie Vooijs

Le Coucou                                                             Louis-Claude Daquin (1694-1772)

Praeludium in G dur                                               Johann Christoph Kellner (1736-1803)

Uit “Twelve” Short Pieces for Organ or Harpsichord   Samuel Wesley (1766-1837):* nr 2, * nr 5, * nr 11

Uit Neun Stücke für die Orgel Opus 129 nr 4 Melodia Max Reger (1873-1916)

Fantasia voor orgel                                                 Ronald de Jong (*1956)

 

Harry Lichtendonk

Fantasia in eco movendo un registro                         Adriano Bachieri (1567-1634)

Voluntary nr 5                                                        Henry Héron (1730-1795)

Cornet Voluntary                                                    Georg Berg (1730-1775)

Preludium in D                                                       Alphonse Mailly (1833-1918)

 

Cor Graafland

Fuga in C                                                              D Buxtehude (1637-1707)

“Choralsong”                                                         J. Langlais (1907-1991)

Andante                                                               J.A. Lefébure Wély (1817-1870)

 

Erik van Bruggen

Tiento (Fantasia) del primer tono                            A de Cabezón (1510-1566)

Improvisatie in 17e eeuwse stijl                              Erik van Bruggen

 
 

Voor uw agenda

kerk bij avond 

Midvliet TV heeft tijdens het concert van 29 januari 2016 een opname gemaakt.

klik hier voor video

  pasfotoTimo met naam

 14 oktober 2022

Timo Beek

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Van Damorgel is in 1869 in de oude RK-kerk te Irnsum geplaatst. Negen jaar later is het orgel overgeplaatst naar een nieuw gebouwde kerk aan de Rijksstraatweg. In 2012 geheel gerestaureerd door de firma van Vulpen uit Utrecht in Zoeterwoude-Dorp geplaatst

 

   
 Oude RK-kerk op de terp van Irnsum  Nieuwe kerk van Irnsum 1878  Zoeterwoude omstreeks 1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eens klopte het hart van Irnsum op de terp, waar kerk en toren stonden, maar ook de school (het eerste stee), het schoolhuis, boerderijen en woningen (De Pôle). Al in 1399 is in deze Kerkebuurt of Kerkeburen (in het Fries Tsjerkebuorren) sprake van een Rooms Katholieke kerk, gewijd aan de Heilige Mauritius.

 In 1496 liep het kerkgebouw bij oorlogshandelingen flinke brandschade op. Na de kerkhervorming in 1580 werd het voor de protestantse eredienst geschikt gemaakt. Er kwam namelijk. een wettelijke bepaling die alle uitoefening van de Rooms Katholieke godsdienst verbood. Alle geestelijken werden uit hun functies gezet en de kerken moesten gezuiverd worden van beelden en altaren. In 1599 zal het kerkgebouw hersteld zijn, want in dat jaar werd het voorzien van gebrandschilderde wapenglazen. In 1672 vernieuwden de kistenmakers (schrijnwerkers) Claes Claesen en Jan Ipes uit Wirdum het interieur en ze vervaardigden toen een nieuwe preekstoel. In 1704 kwam er een orgel dat de kerkvoogden via de beroemde Noordduitse orgelbouwer Arp Schnitger kochten uit de kerk van Ferwerd. Kerkgebouw en kerkmeubilair werden in 1826 nog eens vernieuwd en deden nog dienst tot 1878 (of 1866?? PdK).

In dat jaar werd aan de Rijksstraatweg een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. Het herstel van de oude kerk zou hoge kosten meegebracht hebben en de zich geleidelijke voltrekkende verplaatsing van de dorpskern van de Kerkebuurt naar de Boarn en de straatweg was reden om een andere bouwplaats te kiezen.  De oude kerk met zadeldaktoren bleef nog drie jaar staan en wel omdat de voor de nieuwe kerk aan de straatweg als nieuw geleverde luidklok een oud en versleten exemplaar bleek te zijn en ook nog van een minder gewicht dan waarvoor was betaald. De klepel viel er uit en de oude klok in de oude toren moest derhalve blijven functioneren tot het gerezen conflict met de klokgieter was opgelost.
Kerkhof met baarhuisje op de terp van Irnsum   

Toen de oude kerk in 1880 werd afgebroken kwam er een baarhuisje voor in de plaats, midden op het omgrachte en door een boomwal omzoomde kerkhof.  Uit opgravingen blijkt dat dit baarhokje is gebouwd op een gedeelte van de fundamenten van de oude toren.

Bron: www.jirnsum.com ('Nei it ferline werom: Kerkebuurt/Tsjerkebuorren')

 

 

 

Vrienden van het Van Damorgel

Voor de instandhouding van dit mooie historische Van Damorgel (1869) in de Dorpskerk van Zoeterwoude nodigen wij u graag uit om Vriend te worden.

De minimum bijdrage is laag gehouden: € 12,50 per kalenderjaar.  Deze gift komt in aanmerking voor de post aftrek inkomstenbelasting.

Voordelen van de Vriendenkring:
- Uw bijdrage is een belangrijke ondersteuning voor de instandhouding en het onderhoud van het Van Damorgel, zodat er nog vele jaren van de mogelijkheden van dit waardevolle instrument in Zoeterwoude genoten kan worden.
- De Werkgroep orgelconcerten houdt u per e-mail op de hoogte van de te organiseren concerten en nieuws over het orgel. Mocht u niet over een mailadres beschikken dan wordt de informatie op uw huisadres bezorgd indien u in Zoeterwoude of naaste omgeving woont.
- Indien er een toegangsprijs geldt voor orgelconcerten, ontvangt u daarop als Vriend van het Van Damorgel een korting van € 2,-- tot maximaal twee personen.
- Uw suggesties worden op prijs gesteld.

Wij hopen van harte dat u zich als vriend aanmeldt. U kunt dit als volgt doen: Een bijdrage van (minimaal) € 12,50 overmaken op de bankrekening van het orgelfonds onder vermelding van uw naam, adres, en vriend voor (jaartal).

Het bankrekeningnummer en de tenaamstelling is: NL82 ASNB 0827 4512 02  t.n.v. het CVK Protestantse Gem Zoeterw  (inzake orgelfonds)

 

 

Subcategorieën